Information om behandling av personuppgifter för kunder hos Renbiten

Den 25 maj 2018 inträdde det nya EU-direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) i kraft.

Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa får användas. Det är viktigt för oss att ni känner er trygga att kontakta oss.

Era personuppgifter, som namn, telefonnummer, mail osv. använder vi endast för att kunna svara på era önskemål eller beställningar.
Dessa uppgifter överlåts aldrig till tredje part med undantag för nödvändiga uppgifter som lämnas till våra samarbetspartners, som hotell och andra guideföretag. Detta för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund.

Rättighet att begära ut information

Som kund hos oss har du alltid rätt att få information om vem som ansvarar för dina
personuppgifter, varför, hur länge och vad de ska användas till. Dina personuppgifter är alltid
skyddade hos och behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra
interna riktlinjer och rutiner. Du har rätt att få information om vilka av dina personuppgiftervi har sparade hos Renbiten AB.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi registrerar och behandlar de uppgifter som du själv lämnar till oss t ex i samband med att du blir kund hos oss. Vi inhämtar inga uppgifter om dig från andra källor.

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

När Du beställer varor eller bokar något hos Renbiten så kommer vi att behöva ha dina kontaktuppgifter för att kunna nå dig i ärenden angående order, returer, fakturor etc. Vi kommer därför att be dig om din adress, ditt telefonnummer, eventuellt organisationsnummer och din mailadress.

Hur länge sparas dina uppgifter?

Dina uppgifter finns registrerade hos oss så länge du är vår kund. Om du väljer att avsluta ditt samarbete hos oss sparas era uppgifter i 7 år, enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter hos oss.

Mottagare som vi kan dela information med

Renbiten AB lämnar aldrig ut dina uppgifter till någon som frågar oss, såsom ditt telefonnummer eller din adress. När vi gör mailutskick i form av inbjudningar eller nyhetsbrev till en grupp så ser aldrig någon annan mottagare din mailadress.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s k registerutdrag. Du har rätt att begära ett sådant utdrag en gång per år.

Du har rätt, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, att begära att uppgiften ska rättas.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t ex om behandlingen stödjer sig på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Vem kontaktar jag vid frågor

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

Helena Andersson 070-5779376, info@renbiten.se