Samernas åtta årstider

För samerna har klimatet och årstiderna stor betydelse och året är enligt den gamla samiska kulturen indelat i åtta årstider.

Renkalv

Läs mer